PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Pobierz formularz zlecenia dostępny poniżej, wypełnij, podpisz i prześlij skan na adres e-mail: budowlane@pgkkoszalin.pl. W treści maila podaj numer telefonu kontaktowego.

Wpłać kwotę 265,00 zł brutto na konto:
Santander Bank Polska S.A. 79 1500 1096 1214 7000 0049 0000,
W tytule przelewu napisz: imię i nazwisko i adres lub nazwę, adres i NIP Zleceniodawcy będącego firmą, nazwę usługi – BIG-BAG. Skan dowodu przelewu prześlij na adres e-mail: budowlane@pgkkoszalin.pl
Po uzyskaniu skanu zlecenia oraz dowodu przelewu worek można odebrać od wtorku do czwartku w godz. 7 -14 i w piątki w godz. 7-13 w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 5.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: tel. 502 027 981 budowlane@pgkkoszalin.pl

SPRZEDAŻ BIG-BAGÓW ODBYWA SIĘ OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZ. 7-14 I W PIĄTKI OD 7-13
Koszalin ul. Komunalna 5 Budynek A pok. 7

Zlecenie
PRZEDSIĘBIORSTWO

odbioru odpadów pobudowlanych i poremontowych
z worków Big-bag

Zlecenie
OSOBA FIZYCZNA

odbioru odpadów pobudowlanych i poremontowych
z worków Big-bag

Skip to content