PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

AGROMIX – ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Wprowadzony do obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G – 889/20 z dnia 11.03.2020r.

Zachęcamy do zakupu!
AGROMIX przeznaczony jest do stosowania:
• na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej
• do zdegradowanych gruntów rolnych
• w leśnictwie, sadownictwie, w uprawie roślin ozdobnych
• do zakładania trawników

Tylko teraz! Promocyjna cena AGROMIXu*!
8,00 zł brutto za tonę!
Odbiór własnym transportem z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00
* Produkt zawiera drobne zanieczyszczenia (skrawki folii) powstałe w procesie przetwarzania odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi, obierek itp.).
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją (dostępna na stronie internetowej www.pgkkoszalin.pl)

Skip to content