PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Aktualne oferty pracy

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość MS Office,
 • doświadczenie w pracy na systemach komputerowych,
 • rzetelność, kreatywność, skrupulatność, samodzielność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • projektowanie nowej budowy lub remontu i przebudowy obiektów,
 • opracowywanie funkcjonalnych, możliwych do wdrożenia rozwiązań,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej,
 • koordynacja realizacji kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych,
 • ustalanie i porównanie kosztów,
 • doradztwo i wsparcie dla współpracowników Spółki,
 • negocjacje z klientami i urzędami.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Kierowca ciągnika rolniczego – ogrodnik terenów zielonych

Opis stanowiska

 • Kierowanie oraz obsługa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą oraz dodatkowym osprzętem (pług lemieszowy, posypywarka, kosiarka bijakowa).
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni (m.in. grabienie siana i liści, zbieranie zanieczyszczeń, ręczne oraz mechaniczne zamiatanie chodników)
 • Przestrzeganie przepisów BHP i P/Poż,
 • Wykonywanie pracy zgodnie ze standardami firmy, przy zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. T lub B+E
 • mile widziane wykształcenie ogrodnicze lub doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych,
 • zaangażowanie,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Inspektor ds. Zamówień publicznych / specjalista ds. Zamówień publicznych

Obowiązki:

Osoba będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z założeniami ustawy PZP, w tym w szczególności: za sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia, weryfikację otrzymanego opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą PZP, sporządzanie ogłoszeń o zamówieniu, sporządzanie protokołów postępowań, sprawdzenie pod względem formalnym otrzymanych wniosków o wszczęcie postępowania i ich rejestrację, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych wraz z zapewnieniem merytorycznej i technicznej obsługi, przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do UZP, prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w obszarze zamówień publicznych (lub na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych) / stanowisko do przyuczenia, a z czasem samodzielne.
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
 • umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Dodatkowe wymagania:

 • sumienność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie wiedzy
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • mile widziana osoba nastawiona na swój własny rozwój oraz zakładająca długotrwałą współpracę.

Oferujemy:

 • Stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę na pełen etat
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze
 • Narzędzia do pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych
 • Bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl lub pisemnie wysyłając zapytanie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie podany powyżej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie  przy ul. Komunalnej 5 jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie roku od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakończone

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel
 • Rzetelność, skrupulatność, samodzielność, systematyczność, zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C

Obowiązki:

 • Realizacja usług zgodnie z podpisanymi umowami
 • Obsługa klienta
 • Nadzór nad podległymi pracownikami
 • Przygotowywanie kosztorysów oraz rozliczanie zrealizowanych zleceń
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Prowadzenie ewidencji

Oferujemy:

 • Stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • Narzędzia do pracy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • Bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@pgkkoszalin.pl

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel
 • Rzetelność, skrupulatność, samodzielność, systematyczność, zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Empatia do zwierząt
 • Możliwość podjęcia pracy od zaraz

Obowiązki:

 • Realizacja usług zgodnie z podpisanymi umowami
 • Obsługa klienta
 • Nadzór nad pracownikami na stanowiskach robotniczych
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Prowadzenie ewidencji
 • Obsługa stron internetowych/portali społecznościowych schroniska

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na zastępstwo w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze
 • Narzędzia do pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych
 • Bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@pgkkoszalin.pl

Kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt

Obowiązki:
• Zarządzanie schroniskiem dla zwierząt
• Realizacja wytycznych polityki miejskiej w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
• Organizowanie pracy podległym pracownikom
• Obsługa klientów, sporządzanie umów, przyjmowanie zleceń, analiza należności
• Sporządzanie planów i sprawozdań, obsługa dokumentacji i korespondencji
• Pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej dla schroniska oraz propagowanie adopcji zwierząt
• Nadzór nad mieniem i kontrola mienia schroniska
• Współpraca z urzędami, instytucjami, wolontariuszami
• Praca zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktami wewnętrznymi spółki

Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• empatia wobec zwierząt
• znajomość aktualnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina
• znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt i rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
• wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętności interpersonalne
• umiejętność współpracy z mediami oraz organizacjami społecznymi
• znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
• umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
• umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz
• mile widziane doświadczenie zawodowe

Dodatkowe wymagania:
• sumienność
• komunikatywność
• umiejętność pracy pod presją czasu
• odporność na stres
• otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie wiedzy
• samodzielność i dobra organizacja pracy
Oferujemy:
• Stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Umowa o pracę na pełen etat
• Pracowniczy Plan Kapitałowy
• Grupowe ubezpieczenie pracownicze
• Narzędzia do pracy
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych
• Bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe

Nabór trwa do 30.06.2022
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@pgkkoszalin.pl

Wymagania:

 • Ukończona szkoła samochodowa
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • Dwuletnie doświadczenie w zawodzie elektromechanik lub pokrewnym (samochody osobowe i dostawcze/sprzęt ciężki)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność, skrupulatność, samodzielność, systematyczność, dyspozycyjność
 • Mile widziane uprawnienia spawalnicze
 • Mile widziane uprawnienia na operatora wózków widłowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Obowiązki:

Osoba będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych  na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności: za sporządzanie  specyfikacji warunków zamówienia, sporządzanie ogłoszeń o zamówieniu, sporządzanie protokołów postępowań, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w obszarze zamówień publicznych (lub na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych)
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
 • umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Dodatkowe wymagania:

 • sumienność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie wiedzy
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę na pełen etat
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze
 • Narzędzia do pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych
 • Bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe
Nabór trwa do 15.07.2022

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Ładowacz – prace związane z odbiorem i  załadunkiem odpadów

Opis stanowiska

 • Wykonywanie prac związanych z odbiorem i  załadunkiem odpadów,
 • Przestrzeganie przepisów BHP i P/Poż,
 • Wykonywanie pracy zgodnie ze standardami firmy, przy zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna,
 • zaangażowanie,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Nabór trwa do 20.07.2022

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres pgk@pgkkoszalin.pl

Ogrodnik terenów zielonych

Opis stanowiska

 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni (m.in. pielenie skupin krzewów oraz kwietników rabatowych, cięcia pielęgnacyjne krzewów, sadzenie kwiatów oraz krzewów, grabienie siana i liści, zbieranie zanieczyszczeń, ręczne oraz mechaniczne zamiatanie chodników)
 • Przestrzeganie przepisów BHP i P/Poż,
 • Wykonywanie pracy zgodnie ze standardami firmy, przy zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie ogrodnicze lub doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych,
 • zaangażowanie,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Pracownik Działu Księgowości

Opis stanowiska:

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i merytorycznym,
 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów,
 • monitorowanie płatności i faktur,
 • uzgadnianie i kontrola kont rozrachunkowych,
 • księgowanie i rozliczanie wyciągów bankowych,
 • obsługa kasy,
 • archiwizację dokumentów finansowych,
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem działu księgowości.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie ekonomiczne kierunkowe – rachunkowość, finanse,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości i umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość MS Office oraz systemów księgowo-finansowych,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i terminowość.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Nabór trwa do 20 grudnia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres ostrowska@pgkkoszalin.pl

Kierowca powyżej 3,5 t, ładowacz

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. C,
 • Karta kierowcy,
 • Świadectwo kwalifikacji,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy.
 • Dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • Kierowanie samochodem ciężarowym-  odbiór i wywóz odpadów według zaplanowanych tras i harmonogramu,
 • Codzienna obsługa pojazdu,
 • Prawidłowy załadunek i rozładunek pojazdu,
 • Przestrzeganie przepisów BHP i P/Poż,
 • Wykonywanie pracy zgodnie ze standardami firmy, przy zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

GRABARZ, ŻAŁOBNIK, KIEROWCA DO 3,5 T.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista,
 • empatia,
 • umiejętność komunikacji,
 • zaangażowanie,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • stała praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • bogaty pakiet socjalny, bony okolicznościowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres milena.ostrowska@pgkkoszalin.pl

Skip to content