PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzi działalność usługową wkomponowaną funkcjonalnie w środowisko naturalne. Jednym z celów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania terenów miejskich, utrzymania terenów zielonych, zarządzania cmentarzami i usługami pogrzebowymi jest dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów w zakresie kompleksowej, rzetelnej i terminowej obsługi.

Skip to content