PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów
w Sianowie

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie
ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów
e-mail: zoo@pgkkoszalin.pl  
tel. (fax) 94 318 53 65 tel. kom. 515 278 010
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00,
soboty 7:00 – 15:00

Świadczy usługi w zakresie:

  • przyjęcie odpadów do zagospodarowania,
  • sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • rozdział strumienia odpadów komunalnych zmieszanych,
  • kompostowanie,
  • składowanie odpadów,
  • produkcja i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby AGROMIX

JESTEŚ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU POSIADANIA WPISU DO BDO I PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW?  
POBIERZ I WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE ZANIM DOSTARCZYSZ ODPADY DO ZOO W SIANOWIE

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia- zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Regulamin

Regulamin przyjęcia odpadów do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

Lista odpadów

Lista odpadów przyjmowanych do zagospodarowania w ZOO.

Informacja BDO

Więcej informacji na temat BDO znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

CHCESZ PRZEKAZAĆ ODPADY DO SKŁADOWANIA?

Posiadacz odpadów kierowanych na kwaterę składową (proces unieszkodliwiania D5) zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystyką odpadu i testy zgodności (jeżeli jest to wymagane) zgodnie z art. 109-118 Ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

POBIERZ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ ZANIM DOSTARCZYSZ ODPADY DO ZOO W SIANOWIE

Pobierz

Podstawowa charakterystyka odpadów

BIO SEGREGUJESZ – KOMPOST ZYSKUJESZ!

Zachęcamy do zakupu środka poprawiającego właściwości gleby AGROMIX

AGROMIX przeznaczony jest do stosowania:
•        na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej
•        do zdegradowanych gruntów rolnych
•        w leśnictwie, sadownictwie, w uprawie roślin ozdobnych
•        do zakładania trawników

Skip to content