PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów
w Sianowie

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie
ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów
e-mail: zoo@pgkkoszalin.pl  
tel. (fax) 94 318 53 65 tel. kom. 515 278 010
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00,
soboty 7:00 – 15:00

Informuję, iż w związku z naprawą górnej wagi na terenie RZOO w dniach 14-15.07.2023 roku zostanie wyłączona z zakresu możliwości przyjęcia odpadów w całości górna waga.
W związku z tym wszystkie ważenia w tych dniach będą odbywać się wyłącznie na dolnej wadze. Przypominam, że zakres dolnych wag obejmuje pomiar ważenia do 40, Mg, a długość pojazdu z odpadami nie może przekraczać 10,0 m.

Świadczy usługi w zakresie:

  • przyjęcie odpadów do zagospodarowania,
  • sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • rozdział strumienia odpadów komunalnych zmieszanych,
  • kompostowanie,
  • składowanie odpadów,
  • produkcja i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby AGROMIX

JESTEŚ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU POSIADANIA WPISU DO BDO I PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW?  
POBIERZ I WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE ZANIM DOSTARCZYSZ ODPADY DO ZOO W SIANOWIE

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia- zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Regulamin

Regulamin przyjęcia odpadów do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

Lista odpadów

Lista odpadów przyjmowanych do zagospodarowania w ZOO.

Informacja BDO

Więcej informacji na temat BDO znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

CHCESZ PRZEKAZAĆ ODPADY DO SKŁADOWANIA?

Posiadacz odpadów kierowanych na kwaterę składową (proces unieszkodliwiania D5) zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystyką odpadu i testy zgodności (jeżeli jest to wymagane) zgodnie z art. 109-118 Ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

POBIERZ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ ZANIM DOSTARCZYSZ ODPADY DO ZOO W SIANOWIE

Pobierz

Podstawowa charakterystyka odpadów

BIO SEGREGUJESZ – KOMPOST ZYSKUJESZ!

Zachęcamy do zakupu środka poprawiającego właściwości gleby AGROMIX

AGROMIX przeznaczony jest do stosowania:
•        na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej
•        do zdegradowanych gruntów rolnych
•        w leśnictwie, sadownictwie, w uprawie roślin ozdobnych
•        do zakładania trawników

Fundusz rekultywacji
Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012: „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny”.

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 1.6%.

Skip to content