PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

BDO

Informacja BDO

Więcej informacji na temat BDO znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia- zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do wpisu w rejestrze BDO każdorazowo przed przekazaniem odpadów do R w Sianowie musi:

WYGENEROWAĆ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO):

 1. Wchodzimy w zakładkę ,,kart przekazania’’, następnie ,,karta przekazania odpadów’’ (KPO) i wybieramy opcję ,,przekazujący’’,
 2. Tworzymy nową kartę przekazania odpadów, w której dane przekazującego odpady są automatycznie uzupełnione.

Dane transportującego należy poprawnie wyszukać po nr rejestrowym lub nr NIP.

Przejmującym odpady jest zawsze (w przypadku dostarczania odpadów na składowisko w Sianowie)
PGK Koszalin nr rejestrowy 000005452
miejsce prowadzenia działalności (MPD) o numerze 0008/000005452 RZOO SIANÓW ŁUBUSZAN 80

 • Dodajemy informację dotyczącą odpadów:
 • Kod odpadów (klient sam określa kod)
 • Masa odpadów w tonach (klient podaje przybliżoną wagę, która zostanie zweryfikowana na wadze),
 1. Podajemy nr rejestracyjny środka transportu np.: XX 1234 lub XXX 12X3. Jeżeli nr rejestracyjny pojazdu, będzie się różnić od tego podanego na karcie, nie zostanie on wpuszczony na teren zakładu.
 2. Data i godzina rozpoczęcia transportu NIE MOŻE być późniejsza niż rzeczywisty czas jego rozpoczęcia.
 3. Kiedy wszystkie dane są poprawnie uzupełnione należy zmienić status poprzez zatwierdzenie i wygenerowanie potwierdzenia.

W przypadku wybrania złego MPD, należy od razu wycofać taką kartę i wygenerować nową, poprawną.

Poprawnie wygenerowaną kartę pracownik wagi RZOO będzie widzieć w systemie.

Kiedy zostanie podana błędna założona masa i/lub niezgodny kod odpadu z materiałem przywiezionym na składowisko – pracownik wagi odrzuca taką kartę.

 1. SKORYGOWAĆ ODRZUCONĄ KARTĘ

Każdą kartę należy skorygować niezwłocznie po jej odrzuceniu.

 1. Wchodzimy w zakładkę ,,odrzucone’’, następnie przy karcie, którą chcemy skorygować naciskamy opcje -> edycja/zmiana statusu,
 2. Informacja o poprawnej masie i/lub kodzie odpadu znajduje się zawsze w informacji o powodzie odrzucenia karty.,
 • Zmieniamy masę i/lub kod odpadu na poprawny, a następnie klikamy ,,skoryguj’’.

Poprawnie zrobioną korektę karty pracownik wagi akceptuje, karta trafia do zakładki ,,zrealizowane przejęcie’’, z której to klient musi potwierdzić transport. Po zatwierdzeniu transportu zostaje poprawnie zamknięta ścieżka przejęcia odpadów.

Skip to content