PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z przeprowadzeniem modernizacji i konserwacji przyłączy elektrycznych, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ulicy Komunalnej 5 w dniu 8 listopada bieżącego roku nie będzie przyjmował odpadów budowlanych.
Zapraszamy do drugiego punktu przy ulicy Na Skwierzynkę 2.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA  O ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie informuje, że od 1 września punkt znajdujący się przy ulicy Władysława IV 149 w Koszalinie zostaje przeniesiony na ulicę Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie. Godziny i dni otwarcia punktu pozostają bez zmian.

Od 1 września bieżącego roku na punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Komunalnej 5
i Na Skwierzynkę 2 będą przyjmowane odpady budowlane tylko w ilości 100 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe. Powyżej 100 kg, od dnia 05.09.2022r. odpady budowlane będzie można oddawać odpłatnie w puncie przy ulicy Władysława IV 149. Serdecznie zapraszamy.

Od 05.09.2022r. sprzedaż worków dla Firm i podmiotów prowadzących działalność, które mają podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie będzie odbywać się w punkcie przy ulicy
Władysława IV 149. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Do punktu przy Władysława IV 149 w Koszalinie od 5.09.2022r. za odpłatnością Firmy i Podmioty prowadzące działalność będą mogły dostarczać odpady: budowlane (za wyjątkiem eternitu), szkło budowlane, szkło opakowaniowe, elektroniczne, makulaturę, tworzywa i baterie. 

Punkty otwarte są od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00 oraz w każdą sobotę od 8:00 do 13:00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Koszalin ul. Komunalna 5,  tel. 508 373 464 / 505 034 502
Koszalin ul. Na Skwierzynkę 2, tel. 505 062 184

Pamiętaj!
Jeśli jesteś mieszkańcem zabudowy jednorodzinnej, okaż pracownikowi PSZOK
potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Miasta Koszalin za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Jeśli jesteś mieszkańcem zabudowy wielorodzinnej, okaż zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości o zamieszkaniu w danej nieruchomości lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w danej nieruchomości.

Pobierz

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Koszalina (PSZOK ul. Na Skwierzynkę 2)

Pobierz

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Koszalina (PSZOK)

Pobierz

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Miasta Koszalina

Pobierz

Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru odpadów na terenie Miasta Koszalina

Skip to content