PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Punkty otwarte są od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00 oraz w każdą sobotę od 8:00 do 13:00.

Punkty Selektywnego Zbiorania Odpadów Komunalnych
Koszalin ul. Komunalna 5,  tel. 508 373 464 / 505 034 502
Koszalin ul. Władysława IV 149, (skręt z ul. Władysława IV przy stacji benzynowej Orlen), tel. 505 062 184

Pamiętaj!
Jeśli jesteś mieszkańcem zabudowy jednorodzinnej, okaż pracownikowi PSZOK
potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Miasta Koszalin za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Jeśli jesteś mieszkańcem zabudowy wielorodzinnej, okaż zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości o zamieszkaniu w danej nieruchomości lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w danej nieruchomości.

Pobierz

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Koszalina (PSZOK)

Pobierz

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Miasta Koszalina

Pobierz

Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru odpadów na terenie Miasta Koszalina

Skip to content