PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Umowy / aneksy dot. odbioru odpadów

tel. kom. 508 943 864
tel. kom.  502 513 457
umowy@pgkkoszalin.pl

Fakturowanie odpadów komunalnych
tel. 508 373 460

Fakturowanie kontenery/gruz
tel. 94 348 44 39

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru. Obsługujemy gminy Koszalin, Świeszyno, Bobolice, Polanów, Manowo, Będzino, Biesiekierz, Sianów
Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu worki Big-Bag, odpadów zielonych (worki).
Odbiór odpadów z firm odbywa się z minimalną częstotliwością raz na dwa tygodnie.
W swojej ofercie posiadamy pojemniki o pojemności 120L, 240L, 660L, 1100L oraz worki na odpady segregowane o pojemności 120L.

Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem umowy na firmę wypełnij formularz:

  zmieszaneodpady biodegradowalnetworzywa sztuczne i metalepapierszkło

  ZASADY ODBIORU WORKÓW SEGREGOWANYCH Z FIRM

  Wywóz zakupionych worków należy zgłosić (jedna z form do wyboru)

  1. Na adres zgloszenia@pgkkoszalin.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Internetowej PGK
   Zgłoszenie powinno zawierać:
  • ilość worków do odebrania,
  • rodzaj odpadu,
  • dokładny adres odbioru,
  • telefon kontaktowy oraz numer faktury zakupowej.
  1. Worki należy wystawić w widocznym miejscu, zapewniając jednocześnie swobodny dojazd samochodu powyżej 7,5 tony.
  2. Przygotowana do odbioru worki powinny być zawiązane.
  3. Nie dopuszcza się przeładowania worków:
  • Worek szkło do 25 kg
  • Worek metale i tworzywa sztuczne do 15 kg
  • Worek makulatura do 15 kg
  • Worek odpady bio do 30 kg
  • Worek odpady zmieszane do 25 kg
  1. Termin realizacji odbioru do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów!

  Jeśli chcesz zgłosić odbiór worków  segregowanych z firmy:


   zmieszaneodpady biodegradowalnetworzywa sztuczne i metalepapierszkło

   Formularz zgłoszeniowy

   odbioru odpadów

    Skip to content