PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych ITPOK

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących postępowania na:Usługę Zaprojektowania, Uzyskanie decyzji administracyjnych, Roboty Budowlane związane z wykonaniem oraz Dostawę, Montaż i Uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie https://platformazakupowa.pl/transakcja/711010

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących realizacji zamówienia na budowę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie „podczyszczalni odcieków z dwóch obiegów ścieków : Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych Zał. nr 1 zagadnienia Zał. nr 2 zgłoszenie Zał. nr 3 parametry Zał nr 4.1 Wyniki badań odcieków obieg I Zał nr 4.2 Wyniki badań odcieków … Czytaj dalej

Skip to content