PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Zakład Usług Komunalnych – utrzymania zieleni

ul. Komunalna 5 – Budynek „C”

Utrzymanie czystości w mieście
tel. 94 348 44 60
tel. 94 348 44 65
tel. 94 348 44 66
tel. kom. 501 395 351
bok@pgkkoszalin.pl

Utrzymanie zieleni
tel. 94 348 44 62
tel. 94 348 44 67
tel. 94 348 44 55
tel. kom. 501 395 351
bok@pgkkoszalin.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

Oczyszczanie Miasta:

 • zamiatanie mechaniczne i ręczne: ulic, dróg, placów, parkingów i chodników przy użyciu zamiatarek samojezdnych oraz zamiatarki elewatorowej.
 • opróżnianie koszy ulicznych,
 • sprzątanie przystanków,
 • likwidacja „dzikich – nielegalnych wysypisk”,
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych,
 • sprzątanie osłon śmietnikowych
 • dekoracja i estetyzacja miasta – flagowanie oraz ustawianie stojaków do flag
 • usługi transportowe pojazdami z HDS

Utrzymanie Zieleni:

 • ręczne zbieranie zanieczyszczeń z trawników, wygrabianie zanieczyszczeń z krzewów oraz żywopłotów
 • ręczne oraz mechaniczne grabienie liści,
 • koszenie oraz podkaszanie trawników przy użyciu kosiarek samojezdnych oraz podkaszarek spalinowych,
 • pielęgnacja oraz wycinka drzew oraz krzewów
 • frezowanie karpin pozostałych po wyciętych drzewach
 • projektowanie oraz realizacja obsadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów sezonowych
 • podlewanie, zraszanie – kwietników,
Skip to content