PGK Koszalin

Projekt 1 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie”

 

Projekt 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje projekt pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Sp. z o.o. w Koszalinie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Numer umowy: RPZP.02.10.00-32-A095/16

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie

Wartość całkowita projektu: 212 612,36 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 76 664,49 zł

Projekt obejmuje budowę dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej pracującej w układzie otwartym na sieć, tzn. on – grid.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł (OZE) na potrzeby własne, a celem pośrednimi realizacji projektu jest zwiększenie redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 42,17 MWhe/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 34,25 MgCO2/rok. Osiągnięcie zakładanych rezultatów przyniesie wymierne korzyści dla środowiska z powodu mniejszego zużycia energii pierwotnej (kupowanej z ZE) a dzięki temu nie zwiększy się emisja CO2 do atmosfery. Produkcja energii z OZE na potrzeby własne wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Spółki oraz ograniczy koszty zakupu energii. 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy plików cookies (tzw. ciasteczek). Kliknij na przycisk "Zamknij", aby ta informacja nie pojawiała się gdy odwiedzisz nas następnym razem. Aby dowiedzieć więcej na temat plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą Politykę prywatności.

Kliknij na przycisk aby zamknąć ten pasek
EU Cookie Directive Module Information