PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

INFORMACJA  O ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie informuje, że od 1 września punkt znajdujący się przy ulicy Władysława IV 149 w Koszalinie zostaje przeniesiony na ulicę Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie. Godziny i dni otwarcia punktu pozostają bez zmian.

Od 1 września bieżącego roku na punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Komunalnej 5
i Na Skwierzynkę 2 będą przyjmowane odpady budowlane tylko w ilości 100 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe. Powyżej 100 kg, od dnia 05.09.2022r. odpady budowlane będzie można oddawać odpłatnie w puncie przy ulicy Władysława IV 149. Serdecznie zapraszamy.

Od 05.09.2022r. sprzedaż worków dla Firm i podmiotów prowadzących działalność, które mają podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie będzie odbywać się w punkcie przy ulicy
Władysława IV 149. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Do punktu przy Władysława IV 149 w Koszalinie od 5.09.2022r. za odpłatnością Firmy i Podmioty prowadzące działalność będą mogły dostarczać odpady: budowlane (za wyjątkiem eternitu), szkło budowlane, szkło opakowaniowe, elektroniczne, makulaturę, tworzywa i baterie. 

Skip to content