PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

🌿📣 UWAGA FIRMY Z KOSZALINA I OKOLIC! 📣🌿

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie ma dla Was fantastyczną ofertę! Od 15.07.2024 r. do 30.09.2024 r. oferujemy worki na odpady BIO w super promocyjnej cenie: 🔥 6,00 zł netto (6,48 zł brutto) 🔥 Cena obejmuje opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów! 🌍 Zadbaj o środowisko razem z nami i skorzystaj z tej … Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie” 17/AP/2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, a także adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de05a93f-021b-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że 2 maja 2024 roku Kasa Przedsiębiorstwa będzie nieczynna.

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że 2 stycznia 2024 roku KASA Przedsiębiorstwa będzie nieczynna (dzień wolny za 6 stycznia 2024 roku).Sprzedaż worków BIG-BAG w dniu 2 stycznia 2024 roku nie będzie realizowana.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych ITPOK

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących postępowania na:Usługę Zaprojektowania, Uzyskanie decyzji administracyjnych, Roboty Budowlane związane z wykonaniem oraz Dostawę, Montaż i Uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie https://platformazakupowa.pl/transakcja/711010

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydajność zakładu to 30 tysięcy … Czytaj dalej

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydajność zakładu to 30 tysięcy … Czytaj dalej

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

0,7 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dzięki pożyczce z Funduszu Spółka kupiła nowy pojazd do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, o pojemności skrzyni ładunkowej 12 m3, napędzany gazem ziemnym (CNG). Pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla PGK Sp. z o.o. to … Czytaj dalej

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

0,9 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dzięki pożyczce z Funduszu Spółka kupiła nowy pojazd do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, o pojemności skrzyni ładunkowej 21 m3, napędzany gazem ziemnym CNG. Pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla PGK Sp. z o.o. to … Czytaj dalej

Eko-śmieciarka dla PGK Koszalin z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących realizacji zamówienia na budowę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie „podczyszczalni odcieków z dwóch obiegów ścieków : Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych Zał. nr 1 zagadnienia Zał. nr 2 zgłoszenie Zał. nr 3 parametry Zał nr 4.1 Wyniki badań odcieków obieg I Zał nr 4.2 Wyniki badań odcieków … Czytaj dalej

Skip to content