PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych ITPOK

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących postępowania na:
Usługę Zaprojektowania, Uzyskanie decyzji administracyjnych, Roboty Budowlane związane z wykonaniem oraz Dostawę, Montaż i Uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie

https://platformazakupowa.pl/transakcja/711010

Skip to content