PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydajność zakładu to 30 tysięcy ton odpadów na rok. Instalacja będzie posiadała moc 12 megawatów. Rocznie wyprodukuje ponad 100 000 GJ energii cieplnej, która w stabilnych stawkach powędruje do mieszkańców Koszalina, a także ponad 18000 MWh rocznie energii elektrycznej zasilającej lokalny system elektroenergetyczny.

Budowa sfinansowana zostanie częściowo poprzez dotację, częściowo pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 201 230 470,00 zł netto, a planowane źródła finansowania inwestycji to: 

  • dotacja z NFOŚiGW do 72 220 500,00 zł
  • pożyczka z NFOŚiGW do 128 999 970,00 zł
  • wkład własny 10 000,00 zł. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” 

Konferencja prasowa, podpisanie umów oraz prezentacja założeń inwestycji odbędzie się w poniedziałek 19 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 
Skip to content