PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących realizacji zamówienia na budowę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie „podczyszczalni odcieków z dwóch obiegów ścieków :

  1. kwater składowiskowych
  2. odcieków przemysłowych (kompostownie , ciągi komunikacyjne itp.)
Skip to content